Oznámenie o začatí kolaudačnéhé konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačnéhé konania - verejná vyhláška