Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška