Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška