Oznámenie o začatí územného konania- verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania- verejná vyhláška