Oznámenie o začatí územného konania-VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania-VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V prílohe je zverejnené Oznámenie o začatí územného konania  - Verejná vyhláška na líniovú telekomunikačnú stavbu: "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia SVBEL-38230 ".

Oznámenie o začatí územného konania