Oznámenie o zámere - Nežabec

Oznámenie - Nežabec.pdf (25,1 kB)

Popis lokality

 

Lokalita pralesa sa nachádza vo vrcholovej časti a na východných svahoch vrchu Nežabec (1023 m .n.m.) v pohorí Vihorlat. V severovýchodnej časti schádza až do nadmorskej výšky 730 m.
Vo vrcholovej časti a pri hrebeni sa zachovali veľmi pekné javorovo-bukové horské lesy. Napriek nadmorskej výške a klimatickým vplyvom tu dosahujú stromy mohutné rozmery. Tesne pod vrcholom Nežabca bol napríklad nameraný pri javore horskom obvod kmeňa 290 cm a pri buku 292 cm. Podiel javora klesá so znižujúcou sa nadmorskou výškou a v nižších častiach vo východnej časti dominujú rovnorodé bukové lesy. Výšková a hrúbková štruktúra lesov je veľmi diferencovaná a na lokalite sa nachádza dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. Priamo na ploche lokality nie sú žiadne viditeľné znaky po ľudskej činnosti.
Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi vo Vihorlate súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Napriek tomu územie nie je dostatočne chránené, platí v ňom len  2. stupeň ochrany, ktorý v podstate umožňuje vykonávanie akýchkoľvek lesohospodárskych zásahov.
Lokalita pralesa je dobre prístupná hrebeňovým červeno značeným turistickým chodníkom.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com