Oznámenie o zámere

V prílohe Oznámenie o záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti:

 

Oznámenie o záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti