Oznámenie o zámere

V prílohe sa nachádza Oznámenie o zámere: "Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou"

 

Oznámenie o zámere