Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka