Oznámenie o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva PSK na r. 2016-2020"