Oznámenie o zmene termínu konania zasadnutia OZ

Oznámenie o zmene termínu konania zasadnutia OZ