Oznámenie o zrušení termínu a o zmene termínu konania zasadnutí OZ

Týmto Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva plánované na deň 16. január 2018 sa neuskutoční z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti starostu obce.

         Zároveň Vám oznamujeme, že termíny plánovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou  v mesiacoch február a apríl budú nasledovne:

-         zasadnutie plánované na 13.02.2018 bude 20.02.2018,

-         zasadnutie plánované na 10.04.2018 bude 17.04.2018.