Oznámenie o zrušení termínu a o zmene termínu konania zasadnutí OZ

Týmto Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva plánované na deň 16. január 2018 sa neuskutoční z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti starostu obce.

         Zároveň Vám oznamujeme, že termíny plánovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou  v mesiacoch február a apríl budú nasledovne:

-         zasadnutie plánované na 13.02.2018 bude 20.02.2018,

-         zasadnutie plánované na 10.04.2018 bude 17.04.2018.

 

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com