Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou