Oznámenie vo veci stavby "Belá nad Cirochou - zriadenie TS2, TS13 a úprava NN, DP, II. etapa"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu vyššie uvedenej stavby, ktorej obsahom je zriadenia VN prípojky, dvoch trafostaníc a rekonštrukcia NN siete a domových prípojok podľa priloženej grafickej situácie.

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Montážny výkres časť A, B

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com