OZNÁMENIE - Zhotovovanie fotografií a záznamov z podujatia Deň obce

 

Obec Belá nad Cirochou ako organizátor spoločenského podujatia Deň obce, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2019 Vám oznamuje, že z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia a obrazovo-zvukový záznam, ktoré budú zverejnené na našom webovom sídle www.belanadcirochou.sk v sekcii „Fotogaléria“.

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Podať námietku na spracúvanie osobných údajov na uvedený účel a bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“, prípadne priamo na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou alebo na
e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com