Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - Apríl 2020

Podľa § 9a ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení zákona č. 96/2012 Z. z., je v uvedených termínoch plánovanej činnosti na území vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu na územie.
Vojenského obvodu Valaškovce.Na základe ustanovenia § 8 ods.1 písm. b) piaty bod zákona NR SR č.281/1997 Z.z.
o vojenských obvodoch v znení zákona č.96/2012 Z.z. Vám v prílohe posielam „Plán využitia
územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Apríl 2020.“
Podľa § 9a ods.1 písmeno a) uvedeného zákona, je v uvedených termínoch
plánovanej činnosti na území vojenského obvodu vyhlásený dočasný zákaz vstupu na územie
Vojenského obvodu Valaškovce.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com