Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac APRÍL 2017

V prílohe je zverejnený Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac APRÍL 2017.

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. 

Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Plán činnosti vo VO Valaškovce-apríl 2017