Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac FEBRUÁR 2020

V prílohe je zverejnený Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac FEBRUÁR 2020. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie VO zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac FEBRUÁR 2020