Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac September 2016

V prílohe je zverejnený Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2016. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce - September 2016