Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2013

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života!

 

Plán činnosti - August 2013.pdf (486883)