Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2014

V termínoch nižšie uvedených je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce prísne zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2014.pdf (92810)