Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2015

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac August 2015

V termínoch  a časoch uvedených nižšie je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života!

 

Valaškovce.pdf (69960)