Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2012

V nižšie uvedených temínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán využitia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci December 2012