Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2012

V nižšie uvedených temínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán využitia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci December 2012

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com