Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2013