Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2014

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2014

V termínoch uvedených nižšie je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života!

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce Január 2013