Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2015

V termínoch nižšie uvedených je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Január 2015