Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac JÚL 2013

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Výcvik - Júl 2013.pdf