Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2013

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na úzhemie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2013.pdf