Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2014

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2014

V termínoch nižšie uvedených je vstup na územie Vojenského obvodu Valaškovce prísne zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Jún 2014