Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2014

V termínoch nižšie uvedných je vstup na územnie Vojenského obvodu Valaškovce prísne zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2014.pdf (366722)