Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2015

V termínoch nižšie uvedených je vstup na územie Vojenského obvodu Valaškovce  zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života. 

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2015