Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Marec 2013