Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac OKTÓBER 2014

V termínoch nižšie uvedených je vstup na územie Vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Október 2014