Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Október 2019

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Október 2019