Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce - November 2014

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územnie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia a zdravia života:

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - November 2014.pdf (86688)