Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce - November 2014

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územnie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia a zdravia života:

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - November 2014.pdf (86688)

Obecný úrad Belá nad Cirochou

Osloboditeľov 535/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel. 057 768 3126
matrika: 057 768 3136
fax. 057 768 3126
obecbelanadcirochou@gmail.com