Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce - November 2014

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územnie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia a zdravia života:

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - November 2014.pdf (86688)

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com