Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - September 2013

V prílohe je zverejenený Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2013. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac September 2013