Plán využitia územia VO Valaškovce v mesiaci APRÍL 2018

Plán využitia územia VO Valaškovce v mesiaci APRÍL 2018

V prílohe je zverejnený Plán využitia územia VO Valaškovce v mesiaci APRÍL 2018. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie VO zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Plán činnosti využitia VO Valaškovce- Apríl 2018