Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci APRÍL 2013

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a a života:  

Plán činnosti vo VO Valaškovce na mesiac Apríl 2013.pdf