Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci APRÍL 2016

Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci APRÍL 2016

V prílohe je zverejnený plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac apríl 2016. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.  

 

 

 

 

 

Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac apríl 2016