Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Február 2013

Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Február 2013