Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci Február 2013