Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci JÚN 2015

V termínoch a časoch uvedených v prílohe je vstup na územie vojenského obovdu zakázaný. Hrozí reálne nebezpčenstvo ohrozenia zdravia a života!

 

Plán činnosti Jún 2015