Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci JÚN 2015

V termínoch a časoch uvedených v prílohe je vstup na územie vojenského obovdu zakázaný. Hrozí reálne nebezpčenstvo ohrozenia zdravia a života!

 

Plán činnosti Jún 2015

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com