Plán využitia územia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci JÚN 2016

 

V prílohe je  zverejnený plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac JÚN 2016. V uvedených termínoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Oznam o dočasnom zákaze vstupu JÚN 2016