Plán využitia územia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci MÁJ 2016

Plán využitia územia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci MÁJ 2016

V prílohe je zverejnený Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac máj 2016. V uvedených termínoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Oznam o dočasnom zákaze vstupu MÁJ 2016