Plán využitia územia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci MÁJ 2016

V prílohe je zverejnený Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac máj 2016. V uvedených termínoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Oznam o dočasnom zákaze vstupu MÁJ 2016

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com