Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci September 2015

V uvedených termíchoch plánovanej činnosti je na území Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený dočasný zákaz vstupu.

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce