Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci September 2015

V uvedených termíchoch plánovanej činnosti je na území Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený dočasný zákaz vstupu.

 

Plán činnosti vo VO Valaškovce

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com