Plán využitia vojenského územia Valaškovce na mesiac Máj 2013

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Máj 2013.pdf