Plán zasadnutí

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017:

12.1., 9.2., 9.3., 11.5., 22.6., 14.9., 12.10., 9.11. a 7.12.2017

Program jednotlivých zasadnutí nájdete v predstihu na stránke obce www.belanadcirochou.sk

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sú vysielané v priamom prenose káblovej televízie.