Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - November 2015

V termínoch a časoch uvedených nižšie je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný! Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

 

November 2015.pdf (451551)