Poď hrať stolný tenis

Poď hrať stolný tenis

V šk. roku 2019/2020 bude na CZŠ otvorený stolnotenisový krúžok pre chlapcov aj dievčatá, ktorí navštevujú 1. až 4. ročník. Stolnotenisový krúžok bude pod patronátom jedného z najúspešnejších mládežníckych stolnotenisových oddielov na Slovensku ŠK Orion Belá n/C. Krúžok bude vedený licencovaným trénerom Jánom Drabom a hráčmi oddielu.

V prípade zvedavosti a bližšieho zoznámenia sa s naším klubom sa môžete zastaviť na našom tréningu každý piatok od 18,00h do 20,00h.

Skúste si tento krásny šport a príďte medzi nás.