Pomoc pre dôchodcov a chorých

S pomocou zamestnancov obecného úradu a dobrovoľníkov bude zabezpečená pomoc pre dôchodcov a chorých formou doručenia nákupu potravín, drogérie, liekov a podobne. 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na telefónnych číslach:
- 057/768 3126
- 057/768 3136

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com