POVINNÁ KARANTÉNA pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Upozorňujeme občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, že pre nich platí povinnosť dodržiavať 14 dennú karanténu.

Občania, ktorí nebudú dodržiavať karanténu, budú sankcionovaní v zmysle platných právnych predpisov. Nakoľko vieme, že nie všetci toto nariadenie dodržiavajú, žiadame aj verejnosť o súčinnosť. V prípade, že viete o niekom, kto sa vrátil zo zahraničia a porušuje toto nariadenie, žiadame vás, aby ste ho nahlásili na políciu tel. čísle 158.

Pre prípad potreby uvádzame pravidlá karantény:

 • svojmu lekárovi telefonicky oznámte, že ste sa vrátili z krajiny, v ktorej bol potvrdený koronavírus, alebo ste boli v kontakte s človekom, u ktorého bol potvrdený koronavírus

 • lekár vystaví automaticky PN z dôvodu karantény pre COVID-19

 • ak nechcete ohroziť svojich blízkych, možno využiť zariadenia Ministerstva vnútra SR

 • hlavný alebo regionálny hygienik môžu rozhodnúť o strávení karantény v zdravotníckom zariadení

 • v karanténe je automaticky každý člen domácnosti

 • minimálne až žiadne sociálne kontakty – čiže nechodiť do kina, divadla, nenavštevovať športové podujatia, ďalšie podujatia, kde by sa mohlo stretnúť viac ľudí, neprijímať návštevy a nechodiť na návštevy ani v rámci susedov v bytovom dome

 • platí zákaz cestovania tak v rámci Slovenska, ako aj do zahraničia

 • zákaz chodiť do školy alebo na krúžky – učiť sa možno napríklad e- learningovou formou

 • zákaz chodiť do práce – ak je to možné, pracovať z domu, ide o tzv. home office

 • nechodiť na nákup – požiadať o pomoc niekoho z rodiny, susedov, prípadne Obecný úrad

 • sledovať svoj zdravotný stav – pri nástupe niektorého z príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, okamžite kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odboru biologického materiálu

 • venčenie psa – treba si vybrať čas, keď venčiaci na ulici nikoho nestretne, nevyhnutnosťou sú ochranné pomôcky, minimálne rúško, a platí zásada: zdržať sa vonku len na nevyhnutný čas

 • dodržiavať hygienické pravidlá – čo najčastejšie prať na vyšších teplotách, čo najčastejšie si umývať ruky, nedotýkať sa zbytočne tváre, pravidelne upratovať a dezinfikovať domácnosť

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com